top of page

วัฒนธรรมของเรา

Three young children holding hands and walking down a dirt and grass path.

วัฒนธรรมของเรามีความสำคัญต่อวิธีที่เราพยายามเข้าถึงทุกแง่มุมของงานและความสัมพันธ์ของเรา - กับทีม พันธมิตร ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในบริบทที่เราทำงานอยู่

 

ความไว้วางใจและความเอาใจใส่:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เราสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจและเอาใจใส่ กับคนที่เราทำงานด้วย ตั้งแต่สมาชิกในชุมชน พันธมิตร สมาชิกในทีม ตลอดจนองค์กรในวงกว้างที่เราร่วมมือด้วย

 

ความเคารพและความโปร่งใส:

เรารู้ว่าองค์กรและผู้คนที่ทำงานเพื่อแก้ไขความท้าทายทางสังคม (และหาเงินทุนเพื่อทำเช่นนั้น) มีงานที่ยากกว่าผู้ให้ทุน ใครๆก็ไปมาแล้วคงรู้ดี

 

เราตั้งเป้าหมายที่จะเคารพข้อเท็จจริงนี้เสมอ และไม่เคยคิดว่าเรารู้มากไปกว่าที่องค์กรทำเกี่ยวกับงานและชุมชนที่พวกเขาให้บริการ

 

ด้วยความเคารพดังกล่าว เรามุ่งมั่นที่จะมีความชัดเจน เปิดกว้าง และโปร่งใสในการอภิปราย การตัดสินใจ และการเรียนรู้ทั้งหมดของเรา​

 

การฟังและการเรียนรู้:

เราหาเพื่อนร่วมงานและพันธมิตรที่ใช้เวลาฟังและเรียนรู้ และไม่คิดว่าสิ่งใด "ดีที่สุด" สำหรับคนอื่นจากสำนักงานที่อยู่ห่างไกล

 

เราพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับบริบทท้องถิ่นให้มากที่สุดก่อนที่เราจะสามารถตัดสินได้ เมื่อเราไม่เข้าใจชัดเจนเราถาม และถามอีกครั้ง แต่ที่สำคัญที่สุดคือเรารับฟัง

 

ความอ่อนน้อมถ่อมตน:​

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้ทุนและพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราไม่ประสบความสำเร็จทุกครั้ง นี่คือสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้

 

เราสะท้อน เรียนรู้ และหาข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง เราตั้งเป้าที่จะเปิดเผยเกี่ยวกับการเรียนรู้และความผิดพลาดของเรา – เพราะถ้าเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ เราก็แทบจะไม่สามารถขอให้คนอื่นทำ

 

ทุกสิ่งที่เราทำ ไม่เกี่ยวกับเรา เราพยายามที่จะอยู่เบื้องหลัง สนับสนุนอย่างสุดความสามารถ และปล่อยให้ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน องค์กร grassroots และเครือข่ายเป็นผู้นำ

 

ความรับผิดชอบ (Responsibility) และความเสี่ยง:

โดยรวมแล้ว เรามีความสามารถใน "การทำสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้น" ความเชื่อนี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ดีในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ ในทุกสิ่งที่เราทำ

 

ส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบนั้นคือ เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าในฐานะความไว้วางใจส่วนตัว ด้วยเอกสิทธิ์ทั้งหมดที่นำมา เราสามารถและควรรับความเสี่ยงที่คำนวณได้มากขึ้นในประเภทของงานที่เราสนับสนุน

 

การทำงานร่วมกัน:

เราเชื่อว่าความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ในขณะที่เราหาพันธมิตรที่แสดงสิ่งนี้ เราจึงตั้งเป้าที่จะทำนี้ด้วย – ไม่ว่าจะผ่านการร่วมมือกับพันธมิตร ผู้ให้ทุนรายอื่น หรือผ่านเครือข่ายการจัดหาเงินทุนและงานที่นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมารวมกัน

 

ความรับผิดชอบ (Accountability):

ความรับผิดชอบของเราคือ เสมอ ต่อชุมชนที่ความคิดริเริ่มและพันธมิตรของเราทำงาน - และเด็ก เยาวชน ผู้ปกครองและครอบครัวที่ประกอบกันเป็นชุมชนเหล่านี้ ไม่ใช่คนอื่น

 

เขาไม่ใช่เป็นตัวเลข เขามีความฝัน ความกลัว ความต้องการและความหวัง เราไม่ได้ทำงานเพื่อใครนอกจากเขาแต่ละคน เราได้พยายามจัดโครงสร้างองค์กรและแนวทางของเราเพื่อสะท้อนและเพิ่มความรับผิดชอบสูงสุด

bottom of page