top of page

Resources For Funders

Image of a floating market in Thailand.

Mga resources para sa mga nagpopondo:


Para sa mga nagpopondo na interesadong matuto nang higit pa tungkol sa trust-based na pagpopondo, maaaring tignan ang mga resources ng Trust-based Philanthropy Project.

Nakita rin namin ang blog na ito mula kay John Rendel sa Peter Cundill Foundation bilang isang kapaki-pakinabang na pagbabasa tungkol sa unrestricted funding.

Bukod pa rito, ang pdf sa ibaba ay isang ulat na pinamagatang "Snapshot: Covid-19 grantmaking going forward in Southeast Asia and Hong Kong" na batay sa pananaliksik na isinagawa ng Just Cause at kinomisyon ng Firetree upang pagnilayan ang iba't ibang pangpilantropong tugon sa Covid-19 at ang hinaharap sa 2021.

Click here to view the report "Snapshot: Covid-19 & grantmaking going forward in Southeast Asia and Hong Kong"
bottom of page