top of page

About Us

Our Team
 

Iba't iba ang karanasan at pinanggalingan ng mga miyembro ng aming team at ang bawa’t isa ay may malawak na karanasan sa pagtatrabaho at pagpapatakbo ng mga lokal na NGO sa Asia.

 

Collaborative Initiatives:​​

Headshot of Nicky Wilkinson, Executive Director of Firetree Philanthropy

Nicky Wilkinson
Executive Director 

LI icon.webp

Starfish Education:

prae.jpg

Dr.Nanthaporn (Prae) Seributra


CEO of Starfish Country Home School Foundation & Starfish Education Social Enterprise Co. Ltd.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
Headshot of Terri Jayme-Mora, Special Projects Lead for Firetree Philanthropy.

Terri Jayme-Mora

Fellowship Director

LI icon.webp
Kate-2.jpeg

Kate Griffin

Senior Technical Advisor - Development (Part-Time)

LI icon.webp

Connecting, Sharing and Learning Work:

Governance

 

Ang Firetree Philanthropy ay isang internal na programa ng Firetree Advisory Pte. Ltd, ang corporate trustee ng Firetree Trust.

Firetree Philanthropy will be established as a separate philanthropic legal entity by March 2022. 

 

Pinamamahalaan din ng Firetree Advisory ang lahat ng aspetong nauugnay sa aming legal compliance at - sa pamamagitan ng tagapag-alaga ng Trust na si Francesco Caruso - nandito rin ang pangkalahatang pangangasiwa sa aming mga gawaing pilantropo.

 

Ang mga direktor ng Firetree Advisory Pte. Ltd. ay sina: Francesco Caruso, Managing Director at Chairman; Michelle Lim, Dr. Nanthaporn Seributra at Nicky Wilkinson.

Philanthropy Advisory Committee

 

Bukod sa aming pananagutan sa vision at values ng Firetree Trust, may malaking pananagutan din kami sa mga nagtatrabaho para sa pagbabago, sa mga organisasyon at network na sinusuportahan namin, at sa mga komunidad na aming pinaglilingkuran. 

 

Dahil dito, ang tungkulin ng Advisory Committee ay ang siguraduhing manatiling tapat ang Firetree Philanthropy sa mga komunidad na aming pinagtatrabahuhan at sa mga partner na sinusuportahan namin. Ang pangunahing tungkulin ng komite na it ay ang magbigay ng prangka at tapat na feedback tungkol sa mga aspetong kailangang pagbutihin o baguhin sa aming pagtatrabaho.

 

Ang aming Advisory Committee ay nagdadala ng iba’t ibang karanasan tungkol sa konteksto ng mga komunidad kung saan kami nagtatrabaho at sa mga problema at mga sistemang nais nating tugunan. 

 

Ang mga Miyembro ng Advisory Committee ay bukas-palad na sumusuporta sa amin bilang mga volunteers. Ang mga kasalukuyang miyembro ay sina:

Nancyline Agaid 

 

Erika Tatad

 

bottom of page