top of page

Where We Work & Our Partners

Children similing for photo at front gate of Barangay 105 community in Tondo, Manila, Philippines.

Iba’t-iba ang geographic focus ng aming mga programa at inisyatibo. 

 

Ang aming Partnership Funding work ay kasalukuyang sumusuporta sa mga organisasyon sa Pilipinas, Cambodia, Thailand, India at Hong Kong.

 

Gayunpaman, ang pinakamalaking pokus namin sa ngayon ay ang Pilipinas, partikular ang Tondo at mas malawak na Metro Manila.

 

Makikita rito ang higit pang impormasyon tungkol sa kasalukuyan naming mga partner:

Philippines

Click here to read more about our partnership with Stairway Foundation, a nonprofit in the Philippines.
Click here to read more about our partnership with Bagosphere, a human skills development organization in the Philippines.
Click here to read more about our partnership with Teach For The Philippines, a nonprofit in the Philippines.

Malaysia

Previous Partners

Cambodia

Myanmar &
neighbouring countries

Click here to read more about our partnership with M'lop Tapang, a charitable organization in Cambodia.
TheKite_Tale-LOGO_RGB.png
NewYCKLogo-png.png

Thailand

Click here to read more about our partnership with Baan Dek Foundation, a charitable foundation in Thailand.
Fortify Rights Logo - JPEG.jpg
Click here to read more about our partnership with aarambh India, a charitable organization in India.
Click here to read more about our partnership with Resolve Foundation, a charitable organization in Hong Kong.
Click here to read more about our partnership with Uplifters Limited, a charitable organization in Hong Kong.

Ang aming mga gawain sa “Connecting, Sharing and Learning” ay maaaring mas malawak na sumaklaw sa mga bansa sa buong Timog at Timog-silangang Asya, depende sa partikular na bahagi ng trabaho - halimbawa, ang pananaliksik or research na maaaring naaangkop sa ilang bansa.

 

Ang aming Collaborative Initiatives ay kasalukuyang nakatutok sa Tondo, Manila sa pamamagitan ng Tondo Community Initiative.

bottom of page